CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU HÓA.


Chiến lược tương lai trong sự phát triển của nhân loại vào một vài thế kỷ sắp tới sẽ không phải là những tranh chấp lẻ tẻ theo từng vùng, từng khu vực, từng quốc gia hay liên quốc gia mà nó sẽ là chính sách toàn cầu hóa của một thế giới đại đồng trong đó cá nhân sẽ chẳng c̣n là ǵ với quan niệm đă có từ lâu có lẽ đă h́nh thành từ thời Marx - Engels viết cuốn Tư Bản Luận và Tuyên Ngôn của Đảng Cộng Sản lận.rồi.

Đây là một hay nhiều đề tài lớn, lớn vô cùng. Dù không rơ ràng nhưng hầu như mọi người đều biết một cách hiểu ngần ( sous entendus / thằng vi xi gọi là nội hàm ) là cục diện tương lai thế giới cũng sẽ đi về chiều hướng đó mà thôi. Thế nên chuyện thằng lớn lủm thằng nhỏ yếu kém hơn là chuyện sẽ phải xảy ra.

Tuy nhiên một vài Quốc Gia cũng đă định h́nh trước cả nửa thế kỷ cho h́nh thái này. Các chiến lược gia, các chính khách cũng không kém phần bén nhạy trong công cuộc dọn chỗ, dọn băi cho chiến lược toàn cầu sẽ xảy đến chưa biết lúc nào nhưng sẽ không xa.

Có lẽ nói không qua mơ hồ là từ những buổi họp của các ông bự ở Hộinghi Yalta, Postdam có các nguyên thủ Quốc gia chính là Rosevelt, Churchil. Tưởng giới Thạch, Staline. ( ngoài ra có thêm Truman, De Gaulle ) gọi là tứ cường rồi Ngũ cường. Sau này Mao thế chỗ Tưởng v́ Mỹ đá Đài Loan ra khỏi ghế Đại Hội Đồng LHQ. Tàu Quốc Gai dđau hơn thiến. Tàu cộng tiến một bước dài không tốn viên đạn. DĐó cũng là MMỹ đang chuẩn bị cho ccuộc chiến ttoàn cầu hóa trong tương lai. Số phận VNCH cũng không thoát khỏi cái gọi là " định mệnh đă an bài "

Chuyến đi phó hội của Nixon với Mao do Kissinger dàn xếp chẳng phải để giải quyết chiến tranhViêt Nam mà cũng trong kế hoạch dọn đường cho chiến lược thế giới đại đồng của Hoa Kỳ mà ba cái nước cộng sản do Na lănh đạo chỉ là tṛ trẻ con với anh khổng lồ đầu óc siêu cộng sản. Chính sách của thằng Nga so với đường đi nước bước của thằng Mỹ chỉ là găi ghẻ, tṛ trẻ con so với một anh già lăo luyện trong chiến trường lẫn chính trường.

Câu chuyện c̣n dà,i dài dài, dài dài kể cả mấy thằng khổng lồ như Google, Facebook, You Tube....Từ Amazon, I Phone đến thằng ZYE, Hoa Vi.... là cả những màn bi hài kịch chính trường lẫn chiến trường. Không loại trừ kế hoạch One Belt, One Way của Tập Hoàng Đế. Gom bi những tṛ này cùng với chuyện nội t́nh đất nước Kỳ Hoa hai chính đảng đâu đá tranh giành ảnh hưởng quyền lực lẫn quyền lợi với nhau. Vai tṛ của Trump trong t́nh h́nh hiện nay. Vai tṛ của State Secret giữ nhiệm vụ ǵ trong thế chiến lược hiện nay? Hệ thống báo chí ta hay gọi là Truyền thông cánh tả.... chẳng thằng nào là không có vai tṛ, có chỗ đứng, dây máu ăn phần trong cục diện thế giới tương lai.

Cuộc nội chiến 1890 - 1895 chỉ vỏn vẹn 5 năm thôi, với b́nh phong là giải phóng nô lệ. Có đúng thế không? Có phải vậy không? Tại sao? Nguyên nhân xa, nguyên nhân gần. Nguyên nhân nội tại. Có những điều chẳng ai nói ra chẳng bao giờ nói ra. Ta phải tự nghiên cứu, đọc đủ thứ trên đời thập bát ban vơ nghệ liên quan mới mong t́m ra mảy may ánh sáng le lói cuối đường hầm.

Quá nhiều đề tài càng t́m hiểu, càng nghiên cứu càng hấp dẫn lôi cuốn.

Thong thả, hạ hồi phân giải. NM tôi sẽ mạo muội phân tích từng phần từng điểm liên quan với nhau trong tương quan thế giới ngày nay ra sao. Ảnh hưởng thế nào đến thân phận nhỏ bé của một người Việt lưu vong ăn nhờ ở tạm phải chọn thái độ thế nào.

MƯA NGUỒN.


Nước Nga trong mắt người Trung Quốc

 


B̀NH LUẬN

2018
2017
2016

VIP  
Tự ti mặc cảm  
Câu chuyện Batimore  
vc ngang nhiên  
Liêm sỉ  
Donald Trump - Quyền biến khó lường
Bởi đâu  
Thương chi Phạm Quỳnh

TT Trump - 5 cuộc chiến định vị lại nước Mỹ...  
Donald John Trump - Ông là ai ?  
Trung thành hay phản bội  
Trả thù hèn hạ  
Thương chiến 
Thương phế binh  
Tụi bây chờ ở người lính VNCH điều ǵ nữa?  
Cháy nhà ra mặt chuột  
Đ̣i quyền b́nh đẳng

Cuộc chiến Mueller leo thang  
Toàn xă hội rặt kẻ nói láo  
CHXHCN Cali và “The Vietnam War”  
Khinh bỉ  
Nói phét thành thần  
Nghĩa tử là nghĩa tận 
Lời phân trần của "hàng" tướng Dương Văn Minh
Jane "phản chiến"  
Tên Việt kiều phản động  
Vô ơn  
Tội lăng quên  
Dân Chủ - Cộng Hoà
Tháng Tư nói chuyện ‘giải phóng’  
Đảng dân chủ mới
Donald Trump - Ông là ai?  
Những khó khăn của VN hiện nay  
Bắt tay Xi, Micron đă thấy một nguy Tàu chưa?
Ông tân bộ trưởng Tư Pháp  
Hồ Chí Minh, Thiên Thần hay Ác Quỷ?
Chuyện ông Trâm  
Khó khăn của Việt Nam
Bức tường, xây hay không?
Cướp có chính danh  
Cường địch trước mặt...  
Thay đổi hay là chết  
Đảng dân chủ đa dạng hay bát nháo?
Đàn áp người Duy Ngô Nhĩ  
Tận cùng của sự tàn nhẫn 
Năm Heo nói chuyện Heo/Lợn
Tập đoàn bán nước  
Điểm tin năm qua
Đàn áp tự do dân chủ  
Chiến lược toàn cầu hóa

Có danh dự đâu mà yêu cầu người ta “đảm bảo”