BIẾM T̀NH


*
Trích tuyển tập: NHƠNG NHẼO
*
-Rượu Ghen em uống mấy chung
Mà môi em đỏ như nung, má hồng?
Cũng may chỉ có một chồng
Phải chi mấy chục, ai bồng con đây?

Nhéo hoài, lại găy móng tay
Anh thôi khen đẹp, suốt ngày mân mê.
Rượu Ghen ai chuốc vụng về?
Bao nhiêu nồng độ nặng nề vậy em?

Rượu… chè be bét rối rem
Chè thôi! Béo, ngọt đă thèm ngày đêm,
Rượu ghen em hăy kiêng khem
Kẻo không nước mắt lấm lem nhé nàng!

-Cũng may chỉ có một chàng
Phải chi mấy chục chàng ràng: chết tươi!
Chết tươi, chết héo, chết toi,
Chết ai? Ai chết? Chết tôi tội t́nh!

Á Nghi