KHI VỀ VỚI ĐẤT


*
-Tưởng nhớ bác Nguyễn Hữu Phú và bác Đặng văn Quát (Calgary)
-Trích tuyển tập XUÂN THA HƯƠNG

*
Ngủ chung với những côn trùng
Thương ơi! Thân xác lạnh lùng, đơn côi
Người xuôi tay, huyệt lạnh rồi!
Bao hoa thương tiếc tô bồi sắc tươi?

Ủ người, hoa hé nụ cười
Mà hồn hoa đă về trời theo ai
Thương người chống Cộng miệt mài
Ḍng thơ dâng đóa hoa mai Tết này.

Tấm ḷng tưởng nhớ, hương bày
Cầu miền Cực Lạc xum vầy anh em
Đoái hoài, phù hộ ngày đêm
Việt Nam thoát ách Cộng kèm kẹp dân.

Ư Nga,

29.1.2019