VÔ THẦN
SAO LẮM ĐẠO?Vào chùa, tâm giữ thảnh thơi
Mới làm được thiện, giúp đời vơi đau.
Vào nhà Chúa, thiện muôn màu
Cớ sao đem chuyện đâu đâu hại người?
(Người hiền lương, chỉ tin Trời
Đi đâu chẳng sợ việc, lời: Trời ghi!)

Mi khoe: -Tịnh thất tu tŕ!
Phô trương: -Phước thiện nhất nh́ gian nan!
Để đâu nhân bản trăm ngàn
Mà khen Việt Cộng gịn tan, lạm bàn?
Làng nhàng, ly gián, tà, gian,
Rơ ràng theo đóm ăn tàn! Đạo chi?

Đầu mi đội lá hồng kỳ
Thắm bao nhiêu máu, lương tri đâu rồi?
Tâm tham tăm tối c̣ mồi
Nổi? Trôi! Trôi nổi? Bèo thôi! Sen ǵ?
*
Phật cao, Chúa cả từ bi
Đă rơi huyết lệ chỉ v́ thương dân
Nhà ngươi sống ở cơi trần
Mép môi biện luận vong ân, moi tiền?

Ư Nga