CON "NGỤY" NHỚ TẾT MIỀN TRUNG

 

( Vừa lượm được trên FB Kevin Vo. Có nhớ mới c̣n quyết tâm loại trừ cộng sản).

TẾT MIỀN TRUNG.

Cuối tháng chạp mưa sa trời se lạnh,
Con vội vàng khăn gói chạy về quê.
Tết miền Trung bùi ngùi lại ùa về!
Hoa vạn thọ đón con về vàng rực.

Bao năm trời, Mẹ một đời khổ cực!
Cha lao tù khoai sắn nuốt cầm hơi?
Anh em con đói rách nát tơi bời,
V́ đă lỡ mang danh con nhà “ ngụy”!

Nhưng tháng ngày chúng con không bi lụy!
Thiếu thốn nhọc nhằn là bạn với thời gian?
Mẹ cho con đèn sách đàng hoàng
Tài sản hẹp, nhưng lại là vô giá!

Tết năm nay, tết quê ḿnh lạ qúa..!
Đất mặt tiền Trung Quốc mua sạch trơn?
Đêm nằm co con lại luôn dỗi hờn..!
Miền đất Tổ sao bây giờ mất chủ?

Tết năm nay chắc con sẽ mất ngủ?
Nh́n quê ḿnh no đủ thật hay chưa?
Nhiều bất công, sao kể hết cho vừa...
Thằng lănh đạo như ông vua một cơi?

Chuyến xe tết về miền Trung đá sỏi!
Chở con về những năm tháng bi thương..!
Nhiều Người thân mất đi trong vô thường...
Mà nén nhang con đă thường thiếu vắng!

Tết năm nay chim én về vắng lặng,
Cũng th́ thầm gọi nhớ một khúc xuân!
Chuyến xe đ̣ chở đôi mắt thâm quầng?
C̣i hối hả bụi cay mềm khúc ruột..!

Đưa con về miền Trung rất quen thuộc,
Xe gập ghềnh nhớ tiếng”Nẫu “ qúa đi “Thâu”!!!

SongNhă.