TÂM THƯ gửi ĐỒNG BÀO HẢI NGOẠI(Trong mấy ngày đầu năm dương lịch 2019 - bọn “truyền thông thổ tả” người Việt tại hải ngoại lại tiếp tục chạy theo đảng DC và truyền thông thổ tả Mỹ đánh phá TT Trump và loan tải những tin bóp méo sự thật. Riêng bọn truyền thông thổ tả người Việt vẫn cố t́nh dùng 2 chữ “chính quyền” để nói về CSVN trong những bản tin “xe cán chó”! Do vậy, hôm nay tôi lại phải viết bài này để nhắc nhở lại với đồng bào hải ngoại)

Đă nhiều lần tôi nói với đồng bào hải ngoại
Chớ ngu dại gọi hồ đảng là “chính quyền”
Bởi v́ chúng là thảo khấu cuồng điên
Qúa tàn ác, bất nhân phản dân tộc !

Qúi vị có học mà vẫn u mê ngốc
Không biết phân xác định rơ lập trường
Dù một thời đă phải trốn bỏ quê hương
T́m tự do bằng con đường trào nước mắt.

Nay nơi hải ngoại được đủ đầy ngập mặt
Lắm kẻ đă quên khốn khổ nhục h́nh
Tự biến thể thành Việt gian phụ họa điêu linh
Tiếp tay giặc cộng rập ŕnh quậy phá.

Bên cạnh đó là bọn truyền thông thổ tả
Ăn cơm quốc gia mà hủ hóa tâm hồn
Bẻ cong ng̣i bút… cúi đầu luồn trôn
Tay móc ngoặc, mồm phao tin bất chính.

Tất cả bọn chúng đều manh tâm lừa phỉnh
Lập luận rằng: chế độ cộng sản đă chẳng c̣n
“Xă hội chủ nghĩa” được đảng lănh đạo sắt son
Ắt hẳn đất nước sẽ ngon lành thăng tiến.

Tiến đâu chẳng thấy! Chỉ thấy lùi thể hiện
Thua cả Miên, Lào là những nước đàn em
Thế giới chê khinh v́ quá đỗi ươn hèn
Qua những cáo trạng: Việt Nam tài ăn cắp !

Ôi, nhục nào hơn cho dân Việt đối mặt
Ai vẫn b́nh tâm hẳn thuộc hai loại người
Một là Việt gian, Việt cộng đười ươi
Hai là loại đă đứt giây thần kinh xấu hổ !

Tóm lại:

Sống trên đời cần danh dự hơn cần tốt số
Việt cộng dầu thắng cuộc chiến năm 75
Nhưng không có chính nghĩa nên bị phán rằng
Lũ “tà quyền” hung hăng phản dân tộc !

Bởi vậy: Nếu không muốn bị xem là ngu ngốc
Chớ dại gọi “cộng sản VN” là “chính quyền”
Những kẻ cố t́nh thích nói quàng xiên
Th́ đích thực là Việt gian, truyền thông thổ tả !!!

Hoàng Trọng Thanh