TOÀN TƯỚNG “TÂM TƯ” TÁO TỢN


*
Trích tuyển tập CHỊ EM ƠI!
*
Họ nói: “Lắm người xác to
Mà đầu óc như trái nho
Cho nên mười đời nghèo khó
Làm sao sánh với học tṛ?”

Nên em tọc mạch ṭ ṃ:
Óc ai mà lại tṛn vo?
Óc Cộng biến dạng méo mó,
Nằm vùng trong những “hố ḅ”?

Học tṛ cũng lắm kẻ ngu!
Nhất là bọn trốn “mật khu”
Phá nát giang sơn cẩm tú
“Phó tiến sĩ” vẫn lù khù!

Cái ǵ chúng cũng “tâm… tư”*
Làm ǵ “tâm… chung” hiền từ
Như bậc thánh nhân, quân tử?
Đại đồng nói dóc tổ sư!

Sử Nhà lưu hận thiên thu
Việt gian, ngoại nhân, nội thù
Bọn Cộng ḷng lang, dạ thú
Đau ḷng? Hữu trách, thất phu!

Ư Nga

22.1.2019

*Câu: “Anh em tâm tư lắm” của “Đại Tướng Bộ Trưởng Quốc Pḥng” VC Phùng Quang Thanh nói trước Quốc Hội VC:
“Quá tŕnh thẩm định có ư kiến cho rằng giảm xuống Đại tá, nhưng chúng tôi vẫn kiên tŕ tŕnh ra Quốc hội. Nếu Quốc hội cho phép để lại là Thiếu tướng tôi cho là rất mừng. Ban soạn thảo rất tâm tư, tôi tŕnh mà Quốc hội không bấm nút hai khoa này không Thiếu tướng th́ tôi về thuyết phục anh em rất khó. Người ta sẽ hỏi là thế bây giờ khoa Mác-Lê Nin không quan trọng à? Khoa khác quan trọng thế khoa này th́ sao, hay là anh có vấn đề ǵ, rất là khó các đồng chí ạ”.