TÂN NIÊN Ở QUÊ NHÀ

Diên Hồng ai người triệu tập?
Tân niên, ai người ngậm ngùi?
Chuyện buồn nước nhà tới tấp
Bao nhiêu nút thắt rối nùi.

Đảng rước giặc tiến vào cắp
Cắp mau, tiến mạnh độc quyền
Cộng Việt t́nh nguyện dâng hiến
Cộng Tàu tự đắc dĩ nhiên!

Cộng đảng ham quyền, mê lộc,
Dân t́nh ta thán oan khiên.
Mỵ dân: “Giảm nghèo, xóa đói”
Kết quả? Đói nghèo triền miên!

Cộng sản nào cũng “cấp tiến”
Bán cả đất nước v́ tiền
(Từ Nam tiến, miền Bắc cắp
Thương dân vượt ải truân chuyên!)*

Ác đảng cắp, tiến hănh diện
Lương dân truân chuyên, thụt lùi
Láo chuyện trên trời, dưới biển
Đất liền giặc tiến, đảng lui!

Cấp tiến: tiến, cắp. Ai cấp?

Ư Nga, 1.1.2019
*Nam tiến: sau 30.4.1975 Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam VN xong là vào cướp hết của chở ra Bắc