LUẬT RỌ MƠM

Khi bọn tay sai bán nước thông qua hay đúng hơn là Bộ Chính Trị mà đảng tưởng đảng đầu lâu này hiện nay chính là tên Nguyễn Phú Trọng ra lệnh cho quân nghị gật trong cái - gọi - là Cuốc Hụi bù nh́n: đa số bọn gật gù trong cái ổ con ṭ ṿ của việt cộng dám có hơn 4/5 hay tới 95% cũng nên là đảng viêng đảng cộng sản Dzé Nàn Quở ( nói theo kiểu Tàu chệt, mà vịt cộng đang làm tay sai ). Có oan cho chúng nó không ta?

Tuân theo chỉ thị của đảng, chúng nó bèn giả nai rằng - th́ - là - mà thông qua Luật An Ninh Mạng và cái thứ luật quái đản hơn là Luật Cho Thuê Đặc Khu những 99 năm. Bọn chúng lập ḷe đánh bùn sang ao chơi tṛ chơi giả bộ dân chủ ḥng lừa bịp quần chúng dưới cái mác Cuốc Hụi là cơ quan đại diện cho nhăn răng. Hai tiếng Nhân Dân được hay bị lợi dụng làm b́nh phong cho quân cộng sản chúng nó lừa bịp, giả dối, cho ăn bánh vẽ quá nhiều phen nhiều năm rồi. Bây giờ dân chúng không c̣n là đàn cừu ngoan ngoăn bảo sao nghe vậy nữa. Họ biết phải làm ǵ để bảo vệ giang sơn gấm vóc trong khả năng của họ.

Nói cách nôm na b́nh dân là khi chúng thúc đẩy để Cuốc Hụi gật thông qua cái luật An Ninh Mạng ( ANM ) là một h́nh thức chúng " RỌ MƠM " tất cả người dân Việt lại theo chỉ thị và bài bản của đế quốc Tàu.

Dân chúng sau hơn nửa thế kỷ bị chúng lừa phỉnh bịp bợm, gạt gẫm quá nhiều rồi nên bây giờ họ tỉnh ngộ ra. Không dễ ǵ qua mặt được họ nữa. Có điều chúng ỷ có tàu đồng súng ống trang bị tận răng nên khi bà con biểu t́nh bày tỏ lập trường, chúng sẽ đàn áp không nể nang e dè hay thương tiếc.

Giả như bọn tay sai này có chùn chân, nhẹ tay kể cả có thất bại đi nữa th́ đă có mẫu quốc chống lưng cho chúng hành động theo như tên Nguyễn Văn Linh, đă từng sủa cảm nghĩ của chúng trước khi y đi chầu Diêm chúa mấy chục năm trước đây. Tiếp nối hành động bán nước từ thời Hồ chính Mi th́ bọn Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng....cùng lũ đàn em quân hầu lâu la đều cùng một dạ bán nước như nhau. Nên chi chúng mới cùng phe cánh hẩu với nhau để cùng giết chết dân tộc này.

Bọn chúng cùng ḍng máu, ngôn ngữ, đồng chủng đồng loại mà chúng c̣n không coi nhau ra ǵ th́ khi chúng phủi tay sang qua cho quan thầy th́ hậu quả ra sao chắc không ai lạ.

Tuy nhiên v́ sự tồn vong của đất nước, v́ tương lai con cháu nhiều thế hệ, nhiều đời sau này. Không ai có thể ngồi yên cho chúng tọa hưởng kỳ thành, muốn làm ǵ th́ làm. Đất nước này không phải là cái chợ trời. Càng không phải là món đồ có thể mua bán đổi chác cho ai th́ cho.

Trước đây chúng cứ ngoác mồm lên ra rả thóa mạ các chế độ chống lại chúng là bán nước, là cơng rắn cắn gà nhà, là rước voi về dày mả tổ.... Th́ nay tất cả những điều đó chính chúng đang nhổ ra liếm lại. Hành động hiện nay của chúng tự xác nhận đó là chính danh thủ phạm.

MƯA NGUỒN.

 


B̀NH LUẬN

2017
2016

Trí thức hay khoa bảng
Bà Bắc chửi ... mất nước....
Lương tâm công chức  
Sinh ngữ hay tử ngữ  
Trí thức hay khoa bảng?  
Câu chuyện kỳ thị  
Trọc phú khoe của  
Trung Cộng thất thế trước đ̣n phản công của HK 
Viễn thông, bưu chánh  
Dáng h́nh phụ nữ  
Kinh nghiệm làm ăn  
Chuyển ḿnh trước thời cuộc  
#NeverTrum và deep state
Đàn áp tôn giáo  
Thăng Long hoài cổ
Câu chuyện về một lá thư  
Cuộc ra đi của những kẻ hái khế  
Các vụ án Manafort & Cohen  
Đặt tên đường
Tỵ nạn Việt và TT Trump
Trump siêu nhân?
Gánh vàng đi đỗ sông ngô  
Chiến lược xâm lăng  
Chiến tranh kinh tế 
Vơ sĩ Trump đi Âu Châu  
Thư gửi các bạn trẻ Việt Nam  
Nghề bán nước  
Tái chế 
Tâm sự thi nhân
Các mũi giáp công Mỹ tung ra để hạ gục TQ...  
Tiếng kêu của bầy b́m bịp  
Luật rọ mơm
Đàm phàn Mỹ - Bắc Hàn tiếp tục đi tới  
30/4/1975: Ngày cỏ độc và loài man dại lên ngôi  
“Mỹ Ngụy” hồi đó hay “Hán Ngụy” bây giờ?  
Sức mạnh ở đâu  
Tiến nhanh tiến mạnh, tiến vững chắc...  
Vật đổi sao dời
Đồ con rùa  
Bầu bán cuối năm  
Người Việt lớn tuổi qua Mỹ tại sao bị ghét ?
Nội cát bát nháo  
Người ngoại quốc nghĩ về Việt Nam ngày nay  
Một thế hệ... vứt đi !
Thắc mắc biết hỏi ai?  
Ăn nói tráo trở
Phần “Con” và phần “Người”  
Làm Tổng Thống Mỹ  
Đầu óc... chỉ nghĩ tới đó !  
Ai hơn không được  
Ăn và tù

Tên đường
Những chính sách thiên tả từ Mỹ qua Âu Châu đều thất bại...  
Nếu không nh́n lại, ḿnh sẽ mất quá khứ và tương lai  
Âm mưu hán hoá  
Mặc cảm của sự dốt nát  
Luật thuế mới