Kính thưa cô giáo.

Cũng tại - bởi -v́ - rằng - th́ - là - mà cô bỏ những thắc mắc này lên Internet đă lâu, h́nh như người trả lời cô cũng lắm, cũng nhiều. Đủ mọi h́nh thức, khía cạnh, phương diện...

Chắc chắn tŕnh độ học vấn, tri thức của cô phải biết nhiều hơn, giỏi hơn chúng tôi đă sinh ra, lớn lên trong một đất nước chiến tranh bị qua phân lâm cảnh huynh đệ huưch tường lắm phen. Cùng lắm cũng mới xong được tŕnh độ phổ thông, không lâm vào cảnh mù chữ là phước bảy mươi đời.

Dù sao cũng xâm ḿnh thử giả nhời vài thắc mắc của cô " trước khi về cơi " ( Nhại chữ của cựu Đ/ tá Đào văn Nghê )

Mưa Nguồn

THẮC MẮC BIẾT HỎI AI ?

Cô Giáo Trần Thị Lam 

Sinh ra trong thời b́nh, đă từng tự hào vể màu cờ sắc áo, đă từng yêu đảng, yêu bác. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng đặt ra cho ḿnh nhiều câu hỏi:

1- Việt Nam có 9.000 giáo sư, 24.000 tiến sĩ nhưng không có bất ḱ bằng sáng chế nào. Vậy những giáo sư, tiến sĩ đó, họ làm ǵ ?
Tr. Lời: Truyền thống của ta vốn khiêm tốn, không muốn phô trương nên dù có học vị cao, bằng cấp nhiều nhất là các vị lănh đạo đảng và nhà nước c̣n siêu việt hơn b́nh thường nhưng không muốn khoe khoang nhất là vô t́nh làm tiết lộ bí mật quốc gia, mất cảnh giác, địch sẽ khai thác nhược điểm của ta.

2- Giáo dục Việt Nam cải cách không ngừng, vậy tại sao 63% sinh viên thất nghiệp khi ra trường?
Tr. Lời: Do họ lười, chỉ muốn đi bán vé số, buôn chổi đót, chạy xe ôm, chờ quà biếu của anh em, ḍng họ, em kết nghĩa.... mới xây được biệt phủ chớ. Mang thân đi làm công cho người ta, bị nói nặng nói nhẹ phí cả công ăn học. Đợi đến khi nào đất nước ta tiến lên XHCN, đảng và nhà nước sẽ tạo điều kiện cho mọi người được ăn ngon mặc đẹp. Cần ǵ phải đi làm.

3- Báo chí ca ngợi người Việt Nam thân thiện hiếu khách, vậy tại sao đa số du khách nước ngoài tuyên bố sẽ không quay trở lại Việt Nam lần thứ 2?
Tr. Lời: Họ mang mặc cảm hèn kém trước dân tộc ta v́ đân tộc ta đă thằng 3 đế quốc sừng xỏ, lănh đạo ta là những tên đầy tớ trung thành của nhân dân đă bỏ công sức ra phục vụ mọi ban ngành đoàn thể cùng tiến lê XHCN, khách du lịch đă bái phục từ lâu. Họ muốn khám phá, học hỏi kỹ thuật đấu tranh của người ḿnh mà không được nên họ không dám, họ bèn tuyên bố cho oai vậy mà.

4- Đảng Cộng sản Việt Nam thừa nhận rằng chưa có nhận thức rơ, cụ thể và đầy đủ về thế nào là "Nền kinh tế thị trường định hướng xă hội chủ nghĩa", vậy rốt cuộc ai nghĩ ra mô h́nh này?
Tr. Lời: Không phải đảng cộng sản VN quang vinh th́ ai trồng khoai đất này. Đảng là người đă đưa đất nước ta văn minh tiến bộ đến ngày hôm nay để cán bộ, đảng viên hầu hết đều có khu vực riêng sinh sống, ban sức khỏe phục vụ riêng đồng thời c̣n hân hạnh làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại. V́ chính Bác và các vị lănh đạo đảng là những vị có biệt tài sáng tạo tài t́nh.

5- Nhiệm vụ của báo chí truyền thông là nói lên sự thật hay là nói lên những điều có lợi cho đảng?
Tr. Lời: Bác cùng là Ban Tuyên Giáo trung ương đă chỉ đạo và dạy rằng mọi tầng lớp nhân dân phải phục vụ cho đảng, cho giai cấp công nông, cho lănh đạo. Thế th́ báo chí có dám làm sai đường lối và chính sách của đảng không? Báo chí nhận chỉ thị từ Đảng ủy, từ Ban Báo Chí Trung Ương. Hay báo chí loan sự thật. " Báo chí chọn cái nào?

6- Nhà nước nhận lương từ tiền thuế của dân để làm việc phục vụ nhân dân hay để cai trị nhân dân?
Tr. Lời: Câu hỏi ấm ớ, ngây thơ. Lương chỉ là b́nh phong để cho mọi người thấy cán bộ đảng viên ra sức phục vụ nhân dân, tất cả mọi giai tầng trong xă hội nhấy là giai cấp nông dân và nông dân. Chứ lương lănh ra liệu có đủ cho một bữa nhậu hay một bữa ăn cho cả nhà? Có tiết kiệm cũng chỉ đủ cho bà nhà, cậu ấm cô chiêu tiêu xài một vài ngày. C̣n lại hai mươi mấy ngày c̣n lại th́ rọ mơm à?

7- Công an là lực lượng được thành lập để bảo vệ dân hay bảo vệ chế độ?
Tr. Lời: Hỏi vậy mà cũng hỏi. Công là làm công, được trả lương được nhận thù lao. Làm công cho chủ nhân ông nhà nước là nhân dân mà thay mặt đại diện cho nhân dân là cán bộ đảng viên th́ không phục vụ chế độ th́ phục vụ bảo vệ ai bây giờ?

8- Khẩu hiệu của quân đội là "trung với đảng", vậy sao khi hi sinh lại ghi trên bia mộ là "tổ quốc ghi công" chứ không phải "đảng ghi công"?
Tr. Lời: Quân đội không " Trung với đảng " th́ phải trung với ai? Dân gian có câu: " Bạc như dân..." th́ trung với đảng là dĩ nhiên rồi. Lọ là phải hỏi. Chết trận chết mạc được ghi trên mộ bia là " Tổ quốc ghi cộng " là phải rồi v́ đây là hy sinh cho đảng th́ đảng trả công trả lênh chứ nhân dân có nợ có nần ân oán ǵ mà phải ghi công để trả?

9- Tại sao có "huân chương kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ" mà lại không có "huân chương kháng chiến chống Tầu"?
Tr. Lời: Rất chính xác v́ anh em có đụng chạm nhau chúng ta sẽ "đóng cửa bảo nhau " theo kiểu anh dạy cho em ", ta sẽ " giao thiệp " với bạn để cùng nhau t́m ra giải pháp đồng thuận. Bạn mượn tạm đất, biển nếu ta cần bạn sẽ trả lại, đời ta không lấy lại th́ đời con cháu ta cũng sẽ lấy lại chứ có ǵ mà phải ồn ào? Hai đất nước anh em, núi liền núi, sông liền sông. " Bên kia biên giới là nhà, bên đây biên giới cũng là anh em " (Tố Hữu ). " Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc....( Lê Duẫn )" T́nh nghĩa vô sản anh em là vô giá là thiêng liêng. Làm ǵ có chuyện kháng chiến chống Tàu, đừng nghe lời bọn "Thế lực thù định " Ta phải ǵn giữ sự chuyên chính vô sản như con ngươi ta vậy.

10- Đảng cử th́ đảng bầu, tại sao đảng cử lại bắt dân bầu?
Tr. Lời: Đảng thay mặt cho nhân dân có tiếng nói trên trường quốc tế, thay mặt nhân dân trong các hội nghị hiệp thương về mọi lănh vực. Là người đầy tớ trung thành phục vụ nhân dân. Nên chi một khi đảng cử ra th́ dân bầu mới chính danh, chính nghĩa v́ đảng là của nhân dân mà nhân dân không bầu th́ nhân dân là ǵ?

11- Chủ nghĩa xă hội là chế độ ưu việt, vậy tại sao nó sụp đổ tại Nga, nơi nó được sinh ra và tại sao chỉ c̣n vài quốc gia theo mô h́nh này?
Tr. Lời: Đă nói đảng và cán bộ ta có óc lănh đăp, sáng kiến sáng tạo tài t́nh, đảng lănh đạo sáng suốt đă đưa đất nước ta vượt qua bao nhiêu gian khổ tiến đến thắng lợi thần thánh thần kỳ. Đôi lúc những tưởng găy gánh nửa chừng nhưng không, với ư chí quyết thắng đảng ta không bao giờ thất bại. Chuyên ở Nga là ở Nga. Đối với đảng ta là chuyện nhỏ. Ta biết vận dụng thực tế cách tài t́nh để vượt qua mội chông gai gian khó trở ngại, làm nhụt chí bọn phản động, kẻ thù, thế lực thù địch.

12- Tư tưởng Mác-Lenin là tư tưởng khai sáng nhân loại, vậy tại sao tượng Lenin bị phá sập tại Nga và các nước đông Âu trong tiếng ḥ reo của nhân dân?
Tr. Lời: Đó là nhân dân những nước đó chưa biết t́n ra con đường đúng đắn sáng tạo, họ c̣n lạc hậu chưa tiến bộ, bị lung lạc, dụ dỗ của bọn tư bản dăy chết. Tất cả chỉ là tạm thời mà họ v́ bồng bột nhất thời mà sai lần lớn lao. Hồ phải học tập ở đảng và bác Hồ rất nhiều v́ Bác là danh nhân văn hóa của cả thế giởi đă được UNESCO công nhận từ lâu. Bác là người thầy vĩ đại của nhân dân ta đă t́m ra con đường đúng đắn sáng tạo không bao giờ sai lầm.

13- Hồ Chí Minh từng nói: "Không, tôi chẳng có tư tưởng ǵ ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê". Vậy giáo tŕnh tư tưởng Hồ Chí Minh ở đâu ra?
Tr. Lời: Giáo tŕnh này cũng từ Bác chứ ở đâu ra. Bác khiêm tốn nói vậy v́ Bác không bao giờ muốn phô trương hay khoe khoang điều ǵ. Ngay cả những cuốn sách Bác viết về Bác, Bác cũng buộc ḷng phải lấy tên người khác thế vào. Bác vĩ đại như thế mà bọn phản động chúng nó tuyên truyền xuyên tạc sai sự thật.

(forward from: hungthe42@att.net)

 


B̀NH LUẬN

2017
2016

Trí thức hay khoa bảng
Bà Bắc chửi ... mất nước....
Lương tâm công chức  
Sinh ngữ hay tử ngữ  
Trí thức hay khoa bảng?  
Câu chuyện kỳ thị  
Trọc phú khoe của  
Trung Cộng thất thế trước đ̣n phản công của HK 
Viễn thông, bưu chánh  
Dáng h́nh phụ nữ  
Kinh nghiệm làm ăn  
Chuyển ḿnh trước thời cuộc  
#NeverTrum và deep state
Đàn áp tôn giáo  
Thăng Long hoài cổ
Câu chuyện về một lá thư  
Cuộc ra đi của những kẻ hái khế  
Các vụ án Manafort & Cohen  
Đặt tên đường
Tỵ nạn Việt và TT Trump
Trump siêu nhân?
Gánh vàng đi đỗ sông ngô  
Chiến lược xâm lăng  
Chiến tranh kinh tế 
Vơ sĩ Trump đi Âu Châu  
Thư gửi các bạn trẻ Việt Nam  
Nghề bán nước  
Tái chế 
Tâm sự thi nhân
Các mũi giáp công Mỹ tung ra để hạ gục TQ...  
Tiếng kêu của bầy b́m bịp  
Luật rọ mơm
Đàm phàn Mỹ - Bắc Hàn tiếp tục đi tới  
30/4/1975: Ngày cỏ độc và loài man dại lên ngôi  
“Mỹ Ngụy” hồi đó hay “Hán Ngụy” bây giờ?  
Sức mạnh ở đâu  
Tiến nhanh tiến mạnh, tiến vững chắc...  
Vật đổi sao dời
Đồ con rùa  
Bầu bán cuối năm  
Người Việt lớn tuổi qua Mỹ tại sao bị ghét ?
Nội cát bát nháo  
Người ngoại quốc nghĩ về Việt Nam ngày nay  
Một thế hệ... vứt đi !
Thắc mắc biết hỏi ai?  
Ăn nói tráo trở
Phần “Con” và phần “Người”  
Làm Tổng Thống Mỹ  
Đầu óc... chỉ nghĩ tới đó !  
Ai hơn không được  
Ăn và tù

Tên đường
Những chính sách thiên tả từ Mỹ qua Âu Châu đều thất bại...  
Nếu không nh́n lại, ḿnh sẽ mất quá khứ và tương lai  
Âm mưu hán hoá  
Mặc cảm của sự dốt nát  
Luật thuế mới